Word toch eens wakker

Dat 'When you Gonna Wakeup' een religieuze boodschap heeft staat buiten kijf. De ik schreeuwt als het ware: 'Ontwaak en bekeert u' en doet dit op een Bijbelse toon. Maar ondanks dit gegeven, valt 'When You Gonna Wakeup' ook op een politieke manier te interpreteren.

Misschien is de meeste politieke regel uit het nummer:Karl Marx has got ya by the throat, Henry Kissinger's got you tied up in knots. Hoe valt deze regel te interpreteren? Is iemand bij de keel gegrepen door de politieke filosofie van Karl Marx en zal hij niets liever willen dan zijn theorie in de praktijk te brengen? Maar wordt hij tegengehouden door de harde, rechtse koers, die enkel en alleen op grootkapitaal en macht gebaseerd is. Henry Kissinger, als voornaam gezicht van de Republikeinse partij, is hier zo'n beetje dé voorvechter van.
Of zijn deze regels juist een aanval op beiden kanten? Gaat het lied over het kwaad op een hoger niveau, dat zowel bij de linker als rechter kant te vinden is. Hoe hoog ik de theorie van Marx ook in het vaandel heb staan, miljoenen mensen zijn gestorven onder 'communistisch' bewind. Miljoenen mensen zijn indirect gestorven door de wapenindustrie. Om nog maar te zwijgen van de armoede onder de mensen. Armoede die bestaat, omdat er ook rijkdom bestaat. 

Voorafgaand aan de vorige regelt staat de strofe: Counterfeited philosophies have polluted all of your thoughts. Wat zijn deze namaak ideologieën? Als we de religieuze lijn van het nummer volgen, zullen dit zowel valse religies als ideologieën zijn. Volgens sommigen gelovigen valt het socialisme hieronder, voor anderen de geldzucht van de mens. En daarmee heb ik ook gelijk het antwoord op de vraag, als ik het van een politieke kant wil bekijken.

Het nummer, dat in 1979 op 'Slow Train Coming' verschenen is, is geschreven in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. Het nummer zou dus goed een aanklacht kunnen zijn aan zowel de wereldleiders van de communistische als de westerse kant. Het nummer zegt tegen hen: Word toch eens wakker. Zie wat voor kwaad er aangericht wordt en voor welk doel? Wat is de zin?

Bob Dylans liederen laten zich kenmerken door tijdsloos te zijn. En tijdloos is When You Gonna Wakeup zeker. Want in deze tijd, waarin rond de 66 miljoen mensen op de vlucht zijn en waarin een oorlog tussen Noord-Korea en de V.S. dichterbij lijkt dan ooit, is het niet meer dan normaal dat men aan de leiders van de wereld de vragen stelt:

When you gonna wake up, when you gonna wake up
When you gonna wake up and strengthen the things that remain?

  

Reacties

Populaire posts